Němčina v Plzni a OnLine odkudkoli

Dipl. Germ. Mariola Müller, lektorka němčiny

Individuální výuka němčiny – pro soukromé osoby a malé firmy

Překlady z češtiny a polštiny do němčiny a také z němčiny do polštiny

Proč dát přednost soukromým lekcím?

Individuální kurzy němčiny na úrovni rodilého mluvčího jsou založeny na velice efektivní metodě výuky – one to one. Jde tedy o stálou intenzivní konverzaci lektora se studentem v němčině.

Celá řada firem i jednotlivců dává v dnešní době přednost výuce jazyka individuální metodou nebo výuce v malých skupinkách. Zaměstnavatelé zjistili, že si zaměstnanci jazyk lépe a hlavně rychleji osvojí, což pro ně v konečné fázi znamená finanční i časovou úsporu. V případě, že se domluví 2 nebo 3 známí či kolegové, cena za lekci pro jednoho studenta se blíží ceně za běžný veřejný kurz při 10 lidech. Efektivita výuky v malé skupině je ale nepoměrně vyšší!

Neváhejte mě kontaktovat, probereme Vaše požadavky, moje možnosti a domluvíme první informativní lekci.

Individuální výuka

Nabízím kurzy pro všechny úrovně –  pro začátečníky, pokročilé, nebo pro „profíky“. Se mnou se naučíte nejen gramatiku a pravopis, ale také volně a přirozeně konverzovat. Kromě toho si rozšíříte slovní zásobu, zlepšíte výslovnost a procvičíte si poslech a porozumění psanému textu.

Vyučovacím jazykem je od začátku němčina. Ale ani úplný začátečník se nemusí bát – v případě potřeby přejdeme do češtiny.

Zařazení dle stupně znalostí  a jazykové konzultace.

Mé kurzy jsou rozděleny do stupňů dle úrovně znalostí podle jednotných evropských referenčních norem („Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen“). Jedná se o evropský systém úrovní, který stanovuje potřebné dovednosti v oblasti poslechu, čtení, mluvení a psaní. Tento systém se dělí na šest mezinárodně srovnatelných úrovní (od stupně A1 po C2), a tím zajišťuje větší transparentnost jazykového vzdělávání v Evropě.

Pro Vás, jako účastníka jazykového kurzu, to má následující výhody:

Můžete si změřit svůj vlastní pokrok v každé ze 6 úrovní (A1, A2, B1, B2, C1 a C2) v testu, který si sami vyhodnotíte. Každá úroveň obsahuje popisy, které podrobně definují, co můžete dělat Vy jako student, když dosáhnete určité úrovně.

Zahájení výuky je možné po celý rok.

Výuka německého jazyka

Dipl. Germ. Mariola Müller

Střední cesta 1295/11

326 00 Plzeň

IČO: ​74765230

 +420 606 389 206 mueller.mariola@gmail.com